MenuMenu

VERBORGENHEID V D TENT D SAMENKOMSTReviews (0)

VERBORGENHEID V D TENT D SAMENKOMST - TEEFFELEN, P.J.M. VAN - 9789057985133
Dit boek openbaart de verborgenheid van Gods Woning. Die openbaring is een vergezicht van de toestand van vóór de grondlegging der wereld naar de komende eeuwigheid. Heel opmerkelijk komt zelfs vóór de grondlegging der wereld de afbeelding van de kruisiging en de verzoening van God’s eniggeboren Zoon reeds voor in de hemelse Woning van God.
God bewoont een ontoegankelijk Licht (1 Tim.6:16). Bewonen spreekt van een woning (tent/tabernakel).
Dat was al vóór de grondlegging der wereld de hemelse stad met de fundamenten (Hebr.11:10), die Licht is en tent van God wordt genoemd (Openb.21:3). Mozes moest de tent der samenkomst oprichten op grond van het model dat God hem toonde, welke niet van deze schepping is (Hebr.9:11), dus voorafgaande aan de schepping van hemel en aarde (Gen.1:1). Vandaar dat Gods Woning toen reeds bestond, omschreven als de stad Gods, en die Woning op aarde als de (verplaatsbare) tent der samenkomst werd aangeduid ( later genoemd als Tempel of Tabernakel).

God is de Koning der Koningen en de Here der Heren (1 Tim.6:15). Yeshua leert ons bidden: Uw Koninkrijk kome...want Uw is het Koninkrijk. Maar dat feit veronderstelt de schepping van een volk.
Als die mens ongehoorzaam of verleid is, is het steeds God Zelf die de mens opzoekt. Zelfs als het God en Zijn eniggeboren Zoon het diepste lijden kost.
Nu openbaart God Zich aan enkelen, maar niet voor enkelen. Onder alle mensen openbaarde Hij Zich aan Abraham, om hem de zegen voor alle volken aan te kondigen. En Hij openbaarde Zich aan Israël om de hele aarde met Zijn Heerlijkheid te vervullen (Num.14:21). God de Vader en Zijn Zoon zijn één (Joh.17:11). De Zoon is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader en de afdruk van Zijn wezen (Hebr.1:3). Zo zal de Zoon ook Koning worden over de gehele aarde (Zach.14:9).
Het grote doel van satan (de overste van de macht der lucht; Efeze 2:2) is om Israël te vernietigen, want dan zou Yeshua geen Koning meer over Zijn volk kunnen zijn. Immers, Spreuken 14:28 zegt: ‘In de menigte van volk is des Konings heerlijkheid, maar in gebrek aan onderdanen ligt de ondergang van de machthebber’. Maar aan die geestelijke boosheden in de lucht komt een einde. Want Yeshua heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kolossenzen 2:15). Hij is Overwinnaar over dood en duivel (Hebreën 2:14). God Zelf zegt: ‘Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’(Psalm 2:6). En Jesaja (2:3) getuigt: ‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord des Heren uit Jeruzalem’.

Het grote doel van God is om temidden van de mensen te wonen. Dat doel is – via het tussenstadium van de door satan tot zonde verleide wereld- eindelijk bereikt als de heilige stad, de tent van God, het nieuwe Jeruzalem, op aarde neerdaalt (Openb.21:3). Vandaar dat aan de tent van God, de stad met de fundamenten en met een hof alsmede met een rivier, in dit boek meer dan gewone aandacht wordt besteed. Want het buitengewone is dat God tenslotte in de komende eeuwigheid wil samenkomen op de van ongerechtigheid gezuiverde aarde in Zijn Woning, Zijn stad, Zijn tent vansamenkomst.
Auteur:
TEEFFELEN, P.J.M. VAN
Prijs:
€ 14,95
Artikelnr:
9789057985133
Status:
Uitverkocht
Dit artikel is niet meer leverbaar. Neem contact op voor meer informatie of alternatieven.
Reviews (0)
Plaats uw review
Schrijf hieronder je review!
Sterren
Naam *
E-mail *
Titel *
Bericht *

* = verplicht
Uw naam
Uw beoordeling
Schrijf de eerste review